Sekretesspolicy


15 september 2016 (uppdatering 1 maj 2018)

 

Amer Sports har åtagit sig att skydda din integritet och följa gällande bestämmelser om dataskydd och sekretess. Denna sekretesspolicy (”policy”) är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av information vi samlar in i samband med våra produkter och tjänster och hur vi behandlar och använder sådan information. I denna policy avses med termen ”personuppgifter” information om en identifierad eller identifierbar individ (d.v.s. en fysisk person).

 

”Amer Sports” avser Amer Sports Corporation, inklusive alla dess koncernföretag, filialer och dotterbolag från tid till annan (även kallade ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Varumärket Amer Sports finns listat i www.amersports.com/brands. Du bekräftar och samtycker till att dina personuppgifter som samlats in kan användas enligt denna policy av och för ett eller flera av Amer Sports koncernföretag, vilka enskilt eller gemensamt kommer att betraktas som dataregisteransvariga med avseende på sådana uppgifter.

 

Denna policy gäller personuppgifter insamlade i samband med produkter och tjänster som erbjuds av Amer Sports eller från andra interaktioner med oss där en länk eller annan lämplig hänvisning till införlivandet av denna policy har gjorts, till exempel i samband med våra produkter, webbplatser, applikationer och andra typer av tjänster som erbjuds av Amer Sports, vanligen i elektronisk form, samt andra tjänster som kundvård och garantitjänster, kundhändelser eller reklam och kampanjer.

 

Vi kan normalt tillhandahålla ytterligare sekretessrelaterade villkor i samband med en viss Amer Sports-produkt eller -tjänst. Sådana produkt- eller tjänstespecifika villkor råder över denna policy vid eventuella konflikter. Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn för sådana tjänster. Amer Sports ansvarar inte för sekretesspraxis eller -innehåll för sådana tredje parters tjänster.

 

Om ett samtycke från dig till behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy är obligatoriskt enligt gällande lag, kommer sådant samtycke att erhållas med lämplig mekanism som t.ex. en ruta som anger ditt samtycke, som väljer tekniska inställningar för en tjänst eller webbplats eller annat uttalande eller beteende som tydligt anger att du accepterar behandlingen, beroende på produkt, webbplats, tjänst eller program du använder.

 

 

INSAMLADE DATA

 

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter när du köper våra produkter eller tjänster, använder dig av eller registrerar dig på våra tjänster, går in via säljfrämjande reklam eller en kampanj eller på annat sätt interagerar med oss. Nedan följer exempel på de datakategorier som vi samlar in om dig.

 

Teknisk information

 

För det mesta kan du besöka våra webbplatser eller använda våra produkter eller tjänster utan att behöva identifiera dig själv. Vissa tekniska uppgifter samlas emellertid normalt in som standard då du använder våra tjänster. Sådan information inkluderar till exempel din IP-adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkades från, sidor du besöker, de länkar du använder, annonser och annat innehåll du visat, information om dina enheter och annan sådan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss med eller som kan samlas in i samband med vissa produkter och tjänster. När du använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss via telekommunikationsnät kan vissa telekommunikationsoperatörer vidarebefordra vissa ytterligare uppgifter, till exempel ditt mobilabonnemangsnummer, som ett standardförfarande för denna kommunikation. Se även avsnittet ”Användning av cookies och webb-beacons” nedan.

 

Information du ger oss

 

När du registrerar dig för våra tjänster, gör ett köp, går in på en marknadsföringskampanj eller på annat sätt interagerar med oss, kan vi be dig att ge oss viss information såsom ditt namn, din e-postadress, din gatuadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och andra sådana uppgifter som används för att verifiera användare och för att verifiera deras handlingar eller som kan behövas för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig, liksom information som laddas upp av dig, t.ex. plats, ruttinformation, bilder etc. Vi kan samla in träningsdata, demografisk information, till exempel din ålder, ditt kön, ditt postnummer och dina språkinställningar.

 

Vi kan också samla in annan information som du tillhandahåller, till exempel dina samtycken, preferenser och feedback, information om dina enheter och annan sådan information som du tillhandahåller oss. Observera att viss icke-identifierbar information som samlats in från dig kan bli personligt identifierbar när du ger oss dina personuppgifter. Vissa av våra tjänster kan ge dig möjlighet att skicka information om andra personer, till exempel om du beställer en produkt som du önskar att vi skickar direkt till en annan mottagare.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter

 

Vi kan komma att samla in dina biometriska och hälsorelaterade data, såsom blodtryck, puls, fingeravtryck eller liknande beroende på vilken tjänst eller produkt du har köpt. Användare uppmanas att uttryckligen ge samtycke till sådan datainsamling per varje tjänst eller produkt i fråga. För vissa tjänster eller program kan detta göras genom att justera inställningarna för programmet eller tjänsten. Vägran till samtycke kan påverka tillhandahållandet av den aktuella tjänsten.

 

Dina transaktioner med oss

 

Vi samlar in eller begär information om ditt köp eller din användning av våra produkter eller tjänster samt dina andra interaktioner med oss. Sådan information kan exempelvis innehålla uppgifter om de frågor eller begäranden du har gjort, de produkter och tjänster som tillhandahålls (inklusive leveransdetaljer), inköpsinformation (inklusive betalningar, kreditkortsuppgifter, faktureringsadress, kreditkontroller och annan sådan finansiell information), detaljer om avtal mellan dig och Amer Sports, register över kontakter och kommunikation, information och detaljer om innehållet du har gett oss och annan sådan transaktionsinformation. Vi kan i enlighet med gällande lag registrera din kommunikation med vår kundvård eller med andra liknande kontaktpunkter.

 

Platsdata

 

Vissa tjänster kan innebära användning av dina platsdata. Användning av dina platsdata är dock föremål för ditt tidigare samtycke för varje tjänst.

 

Uppgifter erhållna från tredje part

 

Förutom de personuppgifter som vi erhåller från dig kan vi i enlighet med gällande lagar få vissa personuppgifter från listuthyrningsföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Detta kan inkludera personuppgifter som kreditinformation och adressuppdateringar.

 

 

SYFTET MED BEARBETNINGEN

 

Amer Sports behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

 

Tillhandahållande av produkter och tjänster

 

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att ge dig den produkt eller den tjänst du har begärt, uppfylla dina andra förfrågningar, behandla din beställning eller vad som annars krävs för att utföra eller verkställa avtalet mellan dig och Amer Sports. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter och tjänster, identifiera dig och förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden.

 

Utveckling av produkter och tjänster

 

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Men för det mesta använder vi endast aggregerad och statistisk information i utvecklingen av våra produkter och tjänster, och inte data som är direkt identifierbara för dig. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att personifiera våra erbjudanden och förse dig med tjänster som är mer relevanta för dig, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och annonsering. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med din användning av en särskild Amer Sports-produkt och/eller -tjänst med andra personuppgifter vi kan ha om dig, förutom när sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.

 

Kommunikation med dig och marknadsföring

 

Vi kan bearbeta och använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information i relation till våra produkter och/eller tjänster du använder eller för att kontakta dig vid frågor som rör kundbelåtenhet. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för personlig marknadsföring eller forskningsändamål i enlighet med gällande lagar, till exempel för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredje parts elektroniska eller andra tjänster.

 

Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Amer Sports lämnar dock inte ut dina personuppgifter till dessa företag för marknadsföringssyften utan ditt föregående samtycke.

 

Profilering och individanpassning

 

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för profilering/individanpassning för sådana ändamål som riktad direktmarknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att till exempel skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.

 

 

ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part uteslutande enligt nedan angivet i denna policy eller enligt tvingande lagstiftning.

 

Amer Sports-koncernföretag

 

Du är införstådd med och samtycker till att vi kan dela dina personuppgifter inom Amer Sports koncernföretag och kan överföra dina personuppgifter att användas av andra Amer Sports koncernföretag för de syften som anges i denna policy, när en grupp företag/koncernbolag tillhandahåller tjänster till dig eller till andra koncernföretag. Detta kan inkludera, till exempel fakturering och leverans av dina inköp, tillhandahållande av tjänster såsom kundservice, utveckling och underhåll av digitala lösningar och hantering, analys och profilering och individanpassning av kunddata enligt beskrivningen ovan. Andra koncernföretag/märken av Amer Sports, än de du separat har prenumererat på som kund, kommer inte att skicka dig några e-postmeddelanden eller sms baserat på marknadsföring.

 

Samtycker inte till e-post/SMS-baserad marknadsföring

 

Du kan välja bort e-postmeddelanden för varumärkesmarknadsföring genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden (normalt via en ”avsluta prenumerationen”-länk) eller genom att kontakta respektive märke eller koncernföretag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats. Om du avregistrerar dig, kan vi fortfarande skicka dig e-postmeddelanden som inte rör marknadsföring, till exempel servicemeddelanden eller annan information eller om ni är en företagskund kan vi skicka dig affärsrelaterad information. Du kan också avregistrera dig från all SMS-baserad direktmarknadsföring genom att kontakta respektive koncernföretag/varumärke som anges på deras webbplats eller via SMS beroende på vad som är relevant.

 

Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredje parter

 

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter på uppdrag av Amer Sports för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex., teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in för, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Vi kan även överföra dina personuppgifter, inklusive pulsdata, biometriska data eller andra hälsorelaterade data, till en tjänstepartner om du använder sådana tjänster där ett tredjepartsföretag måste behandla sådana uppgifter för tillhandahållandet av respektive tjänst eller där du är ense om att en tredje part kan behandla dina data i samband med tjänsterna eller produkterna från Amer Sports.

 

Internationella överföringar

 

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför det land där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), där skyddsnivån kanske inte anses lämplig enligt Europeiska kommissionen. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter lämnas enligt vad som krävs enligt gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar standardklausulerna här. Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 

Övriga upplysningar

 

Vi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara Amer Sports legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

 

Sammanslagningar och förvärv

 

Om vi beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag i vissa länder kan detta innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.

 

 

UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA

 

Amer Sports försöker inte samla in någon information från eller engagera sig i transaktioner med personer som är under laglig ålder i deras respektive land. Våra databaser kan dock innehålla personuppgifter för barn på grund av att det inte alltid är möjligt att bestämma användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från någon som är eller som vi rimligen misstänker vara minderårig.

 

Amer Sports policy är att begära att minderåriga inte gör inköp av eller bedriver andra rättsakter om våra produkter och tjänster utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, om inte annat tillåts via gällande lag. Om du är minderårig men har din vårdnadshavares samtycke måste du kunna bevisa att sådant samtycke finns på begäran.

 

 

DATAKVALITET OCH RETENTION

 

Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella och att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

 

Vissa Amer Sports-produkter och -tjänster kan låta dig hantera din profil och informationen i en sådan profil. Vi uppmanar dig att gå till dina personuppgifter via din profil då och då för att se till att de är korrekta och aktuella. Kom ihåg att för sådana elektroniska tjänster där du kan hantera din profil är det ditt ansvar att tillhandahålla oss med rätt information samt att uppdatera de personuppgifter som du har gett oss vid eventuella ändringar.

 

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

 

 

DATASÄKERHET

 

Amer Sports genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållande och behandling av personuppgifter.

 

Sådana säkerhetsåtgärder omfattar i förekommande fall användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, implementering av korrekta system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer, tillräcklig utbildning av Amer Sports personal som är involverad i behandlingen och andra nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter mot obehörig användning eller utlämning. Vid behov kan vi också spara säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada eller förstörelse av dina personuppgifter. Om en viss del av en Amer Sports-webbplats stöder onlinetransaktioner, använder vi en säkerhetsåtgärd för industristandard, som den som är tillgänglig via Secure Sockets Layer (”SSL”), för att skydda sekretessen och säkerheten för online-transaktioner.

 

 

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH WEBB-BEACONS

 

Ibland när du besöker en Amer Sports-webbplats kan information placeras på datorn i form av en textfil känd som en ”cookie” så att vi kan känna igen din dator. Vårt användande av cookies är avsett för att ge dig fördelar såsom att eliminera behovet av att ange ditt lösenord flera gånger under en session eller att du inte behöver skriva in saker du lägger i en kundvagn igen om du inte avslutar en transaktion under ett enda besök. Cookies används också för trafikanalys och profilering på webbplatsen.

 

Några av Amer Sports webbplatser kan också använda andra typer av lokala lagringstekniker, till exempel lokala delade objekt (även kallade "Flash cookies") och lokal HTML5-lagring. Dessa tekniker liknar de cookies som diskuterats ovan, eftersom de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Dessa tekniker kan emellertid använda olika delar av din enhet från vanliga cookies, så du kanske inte kan styra dem med hjälp av vanliga webbläsarverktyg och inställningar. Du kan förhindra att Flash cookies lagras genom att följa instruktionerna från Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

 

Amer Sports kan använda så kallade webb-beacons (eller ”pixeltaggar”) i samband med vissa webbplatser. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Webb-beacons är typiskt grafiska bilder som placeras på en webbplats och de används för att räkna besökare till en webbplats och/eller för att komma åt vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Webb-beacons samlar vanligtvis inte in någon annan information än vad din webbläsare ger oss som standard vid någon internetkommunikation. Om du stänger av cookies kommer webb-beaconet inte längre att kunna spåra din specifika aktivitet. Webb-beaconet kan emellertid fortsätta samla information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara personligt identifierbar.

 

Om du vill inaktivera cookies eller om du vill bli underrättad innan de placeras ut, kan du ange detta i dina webbläsarinställningar. Om du till exempel använder Internet Explorer kan du inaktivera och hantera cookies genom att följa anvisningarna här. Mer information om styrning av cookies finns på: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

 

Vi kanske emellertid inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller du kanske inte kan visa vissa delar av den här webbplatsen om du har inaktiverat cookies.

 

Vissa av våra affärspartners vars innehåll är länkat till eller från vår hemsida kan också använda cookies eller webb-beacons. Vi har dock inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies.

 

Du bekräftar och godkänner lagring av cookies, andra lokala lagringstekniker, beacons och annan information om dina enheter och tillgången till sådana cookies, lokala lagringstekniker, beacons och information av oss och av de ovan nämnda parterna.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt att begära information om och tillgång till de personuppgifter vi har samlat in från och om dig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar, rättar, anonymiserar eller raderar ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter vi håller om dig. Vi kan emellertid inte ta bort sådana personuppgifter som är nödvändiga för att följa bindande lagliga skyldigheter eller om personuppgifterna måste behållas enligt gällande lagar. Du har rätt att begära och ta emot personuppgifter som vi samlat in om dig på ett vanligt och maskinläsbart formulär. Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga, du inte vill att dina personuppgifter ska raderas där behandlingen av dina personuppgifter har bedömts vara olaglig eller personuppgifterna inte längre är nödvändiga, eller om du har invänt mot bearbetningen och förekomst av legitima grunder för bearbetning fortfarande är under övervägande, kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du kan också när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, sändning av reklammaterial, profilering eller för marknadsundersökningar. Vidare, där dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst.

 

Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan kan du, i enlighet med gällande lagar, utöva sådana rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktpunkter som anges i marknadsföringsmaterialet eller nedan i denna policy. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan det också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi uppmanar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler för ovanstående ändamål, eftersom sådana verktyg ofta ger dig direkt tillgång till dina personuppgifter och låter dig hantera dem effektivt.

 

Observera att Amer Sports kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla dina ovanstående önskemål. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina ovanstående rättigheter.

 

 

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

 

Om du anser att Amer Sports behandling av dina personuppgifter är inkonsekvent med gällande dataskyddslagar eller att Amer Sports inte har säkerställt dina rättigheter tillräckligt kan du göra ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskyddsåtgärder.

 

 

REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER OCH AVTALSBESKRIVNINGAR

 

De registeransvariga som ansvarar för tillämpliga dataskyddslagar är:

 

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

 

och/eller

 

2) Amer Sports-koncernföretag, vars webbsida, program, produkt eller tjänst du använder (namn och registrerad adress tillgänglig under köp- eller registreringsprocessen)

 

och/eller, i förekommande fall,

 

3) Amer Sports-koncernföretag som använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller liknande ändamål (namn och registrerad adress tillgänglig i marknadsföringsmaterialet som du mottog).

 

Du kan kontakta ovan nämnda registeransvariga som anges på sina respektive platser eller på följande adress:

 

Amer Sports Corporation
c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

 

 

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

 

Amer Sports kan från tid till annan uppdatera och ändra denna sekretesspolicy. Om ändringarna innehåller nya ändamål för bearbetning, kommer Amer Sports att meddela dig innan sådana ändringar sker och vid behov begära ditt samtycke.

 

FÅ de senaste nyheterna!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera för att få ta del av nya produktreleaser, exklusiva rabattkoder, inbjudningar till evenemang m.m.