R&D - Research and Development

För att tillmötesgå våra kunders höga krav och för att hela tiden förnya oss, strävar Peak Performance efter en pågående utveckling hos material, design och tekniska lösningar. R&D står för Research och Development. Våra R&D-märkta plagg genomgår extra tuffa tester innan de introduceras på marknaden. Klädtesterna utförs av professionella idrottsmän- och kvinnor knutna till Peak Friends. Ofta utvecklas och testas lösningarna och teknikerna först i vår R&D och hittas senare i plagg från Peak Performances andra kollektioner.