Sekretesspolicy

Vi på Peak Performance vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas, och vi uppskattar att du litar på att vi gör det med största omsorg och sekretess. Det här dokumentet beskriver vår sekretesspolicy angående behandling av personuppgifter om kunder och andra användare av vår webbutik och våra digitala tjänster, inklusive abonnenter på vårt nyhetsbrev. Observera att denna sekretesspolicy inte gäller för behandling av personuppgifter om anställda, konsulter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Sekretesspolicyn kan uppdateras då och då, och vi rekommenderar att du regelbundet går in på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Sekretesspolicyn kompletterar, men ersätter inte, andra policyer och villkor som gäller för tjänster som tillhandahålls av Peak Performance Production AB eller koncernföretag som omfattas av policyn.

VILKA ÄR VI?

Peak Performance Production AB är ett svenskt företag med följande företags- och kontaktuppgifter:

Peak Performance Production AB
reg.nr: 556277-6434: 556277-6434
Box 27 224
10 253 Stockholm
Sverige
Telefon: +46-8-506 555 00
E-post: customercare@peakperformance.com

Peak Performance Production AB ingår i Amer Sports-koncernen, som består av filialer och/eller dotterbolag till Amer Sports Corporation.

Den här sekretesspolicyn gäller för insamling och behandling av dina personuppgifter som samlas in på olika sätt eller från andra källor av Peak Performance Production AB och anknutna koncernföretag. Du kan se en översikt över de relevanta Peak Performance-företag som följer denna sekretesspolicy här.

Personuppgifterna samlas in av Peak Performance Production AB eller något av de andra koncernföretagen och behandlas därefter i en central databas som hanteras på våra vägnar av vår tjänsteleverantör IC Group A/S. Personuppgifterna kan görs tillgängliga för andra enheter inom koncernen av Peak Performance Production AB och/eller Amer Sports-koncernen och tjänsteleverantören i enlighet med denna sekretesspolicy.

IC Group A/S driver även e-handelsplattformen www.peakperformance.com på uppdrag av Peak Performance Production AB.

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller dina rättigheter som registrerad, ber vi dig kontakta vårt kundserviceteam. Peak Performance kundserviceteam har följande kontaktuppgifter:

Telefon: +46-8-506 555 00
E-post: customercare@peakperformance.com

VILKEN TYP AV UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi kan samla in följande information om dig:

 1. Grundläggande information som t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, övrig demografisk information och preferenser.
 2. Information om hur du samverkar med oss, dvs. vilka produkter du köper på nätet eller i butiker, betalningsinformation, returer, kontakter med kundtjänst, deltagande i undersökningar, tävlingar eller evenemang etc.
 3. Information om dig från sociala nätverk som vi samarbetar med, t.ex. kommentarer eller beteende.
 4. Information om dina digitala aktiviteter, som webbhistorik, läsning av nyhetsbrev och fysisk närvaro med hjälp av cookies, pixeltaggar och liknande tekniker som webbsignaler och WiFi-accesspunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till de koncernföretag som nämns ovan. Se även sektionen "Hur använder vi dina personuppgifter" nedan. Dessutom kan vi kombinera information om dig som vi fått via olika tekniker och/eller från olika källor. Om du t.ex. blir medlem i vårt lojalitetsprogram kan vi koppla information om din inköpshistorik hos oss till din profil.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för följande syften:

 1. Hantering av beställningar, krav och returer
 2. Administration av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram, inklusive dina lojalitetsfördelar
 3. Tillhandahålla olika funktioner och tjänster på webbplatsen
 4. Skicka nyhetsbrev och annan kommunikation och andra tjänster som du begär
 5. Konsumentanalys och segmentering
 6. Marknadsföring av varor och tjänster
 7. Anpassa innehållet i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser och appar
 8. Kundsupport och kommunikation
 9. Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

Dina personuppgifter är i vissa fall nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig, t.ex. för att slutföra beställningar i vår webbshop. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla en begäran från dig, t.ex. för att skicka dig nyhetsbrev, ge dig information som är anpassad efter dina intressen eller för att ge dig fördelar som en del av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Dessutom kan behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att få mer kunskap om våra konsumenter och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt föra statistik och analyser.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Om du ger ditt samtycke skickar vi dig marknadskommunikation via e-post och via annan teknik. Du kan alltid tacka nej till att ta emot marknadsföringsrelaterad e-post, t.ex. via en uppsägningslänk i meddelandet, eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

MED VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Som nämnts ovan kan vi dela dina personuppgifter med företagen i vår koncern.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan dina personuppgifter också delas med våra franchisetagare i syfte att förse dig med fördelar inom lojalitetsprogrammet samt ge dig bästa service i butikerna.

Vi kan dela din personliga information med tredje parter som kreditkortsföretag och transportföretag för att slutföra dina beställningar och utföra transporter.

Vi kan anlita tredje parts personuppgiftsbiträden för att behandla dina uppgifter, men endast i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att tredje part skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter som hjälper oss med marknadsföringen, t.ex. sociala nätverk. Vi säkerställer alltid att dessa tredje parter endast använder personuppgifterna för att marknadsföra våra varor och tjänster enligt våra anvisningar.

Vi kan använda och dela med oss av personuppgifter till parter som är kopplade till föreslagen eller faktisk finansiering, emission av värdepapper, försäkring, försäljning, överlåtelse eller annat avyttrande av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar, i syfte att utvärdera och/eller utföra den föreslagna transaktionen. Våra efterträdare eller uppdragstagare kan använda och dela dina personuppgifter för liknande syften som i den här sekretesspolicyn.

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part, utom i enlighet med denna sekretesspolicy.

NÄR TAR VI BORT DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på ändamålet med behandlingen.

Först och främst behåller vi dina personuppgifter så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi är till exempel skyldiga att behålla information om försäljning under en viss tidsperiod för att följa bokföringslagen.

Om det inte finns några juridiska skyldigheter lagrar vi personuppgifterna så länge som du är medlem och 24 månader efter det.

Personuppgifter för vilka vi inte har några juridiska skyldigheter eller som inte gäller något medlemskap, behåller vi i 24 månader. E-postadresser som tillhandahålls via tjänsten "Email Bag" tas bort när e-postmeddelandet har skickats.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive koncernföretag. Vi gör överföringen antingen till ett land som av myndigheterna anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller så upprättar vi ett skriftligt avtal om databehandling som fastställer parternas skyldigheter angående dataskydd. Avtalet baseras på standardklausuler (Standard Contractual Clauses) som godkänts av EU-kommissionen.

Cookies

Vi samlar in information, inklusive personuppgifter, med hjälp av cookies. Läs den cookie-policy som gäller för det kommunikationssätt du använder för att kommunicera med oss.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur vi behandlar dem. Du kan också ändra dina personuppgifter om de är felaktiga, och du kan be oss att begränsa eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter eller radera dem. Du kan också motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, inklusive behandling i direktmarknadsföringssyfte och profilering relaterad till direktmarknadsföring. Du kan också be oss att lämna ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

För att ändra ditt medlemskap eller om du inte vill få någon marknadskommunikation från oss, kan du ändra inställningarna på webbplatsen eller klicka på länken som finns i alla våra nyhetsbrev för att välja bort en viss tjänst. Det kan hända att du under en övergångsperiod fortsätter att få e-post från oss som redan är under produktion.

Du kan alltid motsätta sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Vår kontaktinformation anges ovan i sektionen "Hur kontaktar du oss".

Du kan också lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi använder oss av normala säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som befinner sig utom vår kontroll och inte omfattas av den här sekretesspolicyn. Om du går in på andra webbplatser via länkar på vår webbplats, kan de som driver de andra webbplatserna samla in information om dig som sedan används i enlighet med deras sekretesspolicy, som kan skilja sig från vår sekretesspolicy.

FRÅGOR?

Vi tycker alltid att det är trevligt att höra ifrån dig och du är välkommen med frågor, kommentarer och funderingar om vår sekretesspolicy. Besök vår kontaktsida eller skriv till oss på de kontaktadresser som anges i sektionen ”Hur kontaktar du oss” ovan.

Om din fråga gäller ett specifikt koncernföretag vill vi att du anger detta när du kontaktar oss.


Senaste uppdateringen: 9 maj 2018