Press och media

Peak Performance Mediabox.


Österrike, Tyskland och Schweiz
Sweet Communication
Contact person: Martina Willbold
martina.willbold@sweet-office.com
Phone: +49 89 450 290 16

Storbritannien
Alter Agency
Contact person: Mel Enright
melE@alter-agency.com
Phone: +44 20 7940 1700

Norge
Spalt PR
Contact person: Vibeke Eilevstjønn
vibeke.eilevstjohn@spaltpr.com
Phone: +47 22 41 94 40

Danmark
MO/PR
Contact person: Mikkel Mo
mikkel@mopr.dk
Phone: +45 26 15 33 06

Sverige
Peak Performance
Contact person: Josefine Nyberg
josefine.nyberg@peakperformance.se