stäng
  • Image 01
  • Image 02

The White Noise

The hero lies within all of us.

Allied Feathers & Down och Peak Performance har gått samman för en ny slags film om klimatförändringar – WHITE NOISE. Följ med den Los Angeles-baserade musikern och modellen Clinton Van Arnam genom urbana ruiner och vidare till arktiska glaciärer där han lyssnar, undersöker, granskar och spelar in ljuden från glaciärer som drar sig tillbaka.

Eftersom båda företag är engagerade i planetens välmående, och är övertygade om att man kan utforska och bevara naturen samtidigt som man lever en alltmer urban och moderiktig livsstil, kände vi att vi tillsammans kunde skapa ett samspel och en starkare energi som sträcker sig bortom den individuella förmågan. Vi bryr oss om samma natursköna platser, inspireras av samma vandringsleder och otillgängliga bergspass, gillar att besöka samma gator och respekterar den variation av berättelser som föds där.

Vi har vetat om detta i flera år. Klimatförändringarna är verkliga, och vår roll i detta är tydlig. Det finns otaliga källor, webbplatser, berättelser i media och dokumentärer som berör ren fakta och presenterar en ständigt ökande mängd uppgifter i hopp om att någonting ska fastna. Men vi inser även att man blir bedövad av all denna information. Jean Baudrillard skrev uttrycksfullt om hur detta överflöd av oroväckande tecken och information paradoxalt nog har gjort det hela overkligt. Så fungerar tyvärr världen vi lever i idag. Den lättillgängliga informationen om klimatförändringar finns överallt, och den blir sin egen värsta fiende genom att i bästa fall leda till förvirring, avståndstagande och missförstånd; och i värsta fall ren förnekelse.

Det behövs nu ett nytt sätt att se på och tolka alla dessa data som har samlats in. Siffror och fakta når inte hela vägen fram. Vi känner ingen koppling till siffror. Och forskare är ju inte de bästa historieberättarna.
Det är dags för oss att använda dessa ”data” för att lyfta fram en mycket personlig och innerlig berättelse. Konst och musik har länge varit viktiga när det kommer till progressiva tankar och agerande, och genom att använda oss av dessa medier kanske klimataktivismen kan ta sig nya uttryck genom att vi utforskar vår samhörighet med naturen och genom att vi mänskliggör isen.

WHITE NOISE använder klimatförändringsdata och presenterar dem på ett nytt känslosamt, modernt och engagerande sätt för att bygga upp en mer personlig koppling mellan själva informationen och tittaren. Utan att beskriva eller lägga fram fakta är det istället känslorna som tar plats. Det är dags att vi funderar över hur klimatförändringarna presenteras så att vi alla kan känna en koppling. På ett sätt kan man säga att WHITE NOISE uppmanar till att handla. Det är en uppmaning till oss alla att se över hur vårt agerande kan göra skillnad, så att vi kan blicka mot framtiden och fokusera på vad vi kan göra för att förändra den till det positiva.

Förändringar som faktiskt gör skillnad kan bara ske om vi alla känner hur viktigt det verkligen är. Det kanske inte är för sent att ändra vårt synsätt på hur våra handlingar påverkar vår omgivning. WHITE NOISE bör ses som möjligheternas och hoppets ledstjärna i en kritiskt viktig tid, som visar och förtydligar kopplingen vi alla har till naturen – och varandra – så att vi alla kan göra något för att åstadkomma en stor, global förändring.


SPELA

Teamet bakom WHITE NOISE har arbetat med ledare inom forskning och vetenskap som har samlat in audiovisuella data i årtionden, och man har funderat över hur denna information traditionellt sett har återgetts av media. Klimatologer specialiserade på Arktis och Antarktis har studerat glaciärernas förfall med hjälp av sonogram över seismisk aktivitet, och resultaten är skrämmande – isen bokstavligen skriker medan den spricker och tynar bort.

Genom att använda dessa data som ett ”instrument” och registrera inspelade ljud ovanpå och inuti glaciären får man inte bara fram andra typer av data, men en helt ny upplevelse – datan blir till musik. Informationen talar redan för sig själv, den måste bara förmedlas genom en upplevelserik, fängslande, poetisk, modern och estetiskt relevant berättelse för att nå ut till en generation som redan är likgiltig inför ”siffror”.

Själva filmen följer den Los Angeles-baserade musiken Clinton Van Arnam på en spännande upptäcktsresa – både personlig och poetisk. Han befinner sig i ett samhälle som har övergetts på grund av de stigande vattennivåerna längs kusten, och han plågas av klimatförändringarnas ljud och synliga inverkan. På glaciärernas isiga slätter upplever, fångar och tolkar han isens röster genom att förmedla dess viskningar, gråt, skrik och monologer i ett fängslande vackert resultat som blir till både begravningsmusik och ett stridsrop för – och från – isen.
I filmen målas Clinton upp som en hjälte och en symbol för klimatflyktingar – en ny slags kämpe som söker styrka i det omgivande landskapet och hittar sin handlingskraft inom sig själv. Samtidigt som han tar sig över isen följer även en drönare med och spelar in varje steg han tar. Huvudpersonen blir objektet, från synvinkeln av detta futuristiska redskap. Och insikten blir tydlig. Han är en lika stor del av isen som ljuden han spelar in.

Vi är nära sammankopplade med världen omkring oss, och varje handling för eller emot den är blir en handling för eller emot oss. I en värld som kräver omedelbart agerande, kanske den viktigaste handlingen även är den enklaste. Att betrakta och begrunda kan många gånger vara det mest effektiva vapnet.
Hela filmen finns snart på whitenoisefilm.com