Företagsansvar

Hos Peak Performance hyser vi en djup kärlek till friluftslivet. Och givetvis är vi djupt engagerade i ämnen som påverkar miljön, och klimatändringarna är ett av dem.

De krympande glaciärerna är inte bara ett hot mot vår livsstil och varumärke, utan faktiskt mot hela världen. Därför har vi valt ”Save the Glacier” som vår CR-vision och vårt fokus inom CR. På det viset bidrar vi till att bevara miljön till fördel för många kommande generationer.

Därför har vi lanserat fyra initiativ som hjälper oss att prioritera och förbättra vår CR-prestation och till slut att vi kan förverkliga vår vision.

 • Fokus på klimatförändringar
 • Produkthållbarhet
 • Hållbar leverantörskedja
 • Medlemskap och filialer

Fokus på klimatförändringar

Inom CR fokuserar vi främst på att förbättra vårt miljöarbete, och koncentrerar oss på klimatförändringarna och utsläpp av växthusgaser, några av de främsta anledningarna till klimatförändringarna. Vårt fokus på klimatförändringarna är förankrat i vår vision och vår kärnverksamhet.

Higg Index

Hos Peak Performance erkänner vi att vi har en direkt påverkan på klimatförändringarna. Vi ser det här som ett tillfälle att agera och bidra med vårt del för att minska utsläppen och hela tiden hålla koll på var vi ytterligare kan förbättra vårt miljöarbete. För att förbättra vårt miljöarbete med fokus på minskade GHG-utsläpp använder vi oss av Higg-indexet.

Higg-indexet är primärt ett indikationsbaserat verktyg som gör att företag kan utvärdera olika materialtyper, produkter, anläggningar och processer baserat på miljö- och produktdesignsval. Läs mer.

Produkthållbarhet

Produkternas hållbarhet och kundvård har visat sig vara otroligt viktiga delar av ett företags miljöarbete. Ända sedan Peak Performance grundades har vi jobbat hårt för att behålla vår premiumposition på marknaden genom att ta fram produkter av överlägsen kvalitet. Varje stygn och varje detalj i varje plagg räknas. Det visar att vi är seriösa med det vi gör och att vi levererar kvalitetsprodukter. Vi jobbar med de bästa och mest välkända tygerna och trimmar våra leverantörer för att se till att allt hanteras rätt. Vi ser till varje detalj i ett plagg för att vara säkra på att våra produkter håller så länge som möjligt. Det här gör vi genom att jobba enligt vår interna kvalitetssäkringsmanual som alla designers och köpare följer.

Ta hand om dina kläder

Om du tar hand om dina plagg kan du bidra till att minska miljöpåverkan. Därför jobbar Peak Performance med Clevercare. Clevercare tipsar kunderna om hur de kan minska miljöpåverkan genom att ta hand om sina plagg med hjälp av de enkla steg som finns på Clevercare-märkningen. Läs mer.

Reparation

Med tiden kan alla produkter börja få problem med bland annat blixtlåset. För att kunna garantera våra produkters livslängd har vi gett tillgång till en reparationsservice i alla våra butiker och även på vårt kundtjänstcenter i Köpenhamn. De här platserna kan våra kunder besöka om de vill byta ut en del av eller reparera en produkt, oavsett hur gammal den är. Kontakta din närmaste butik här.

Second hand

Eftersom vi jobbar med produktprover inom produktutveckling har vi bestämt oss för att skänka bort våra provexemplar till välgörenhetsorganisationer. Bland annat organisationen Human Bridge samlar in och skickar kläder, skor och textilier till behövande personer. Läs mer.

Hållbar leverantörskedja

Vi vet att vi kan förbättra vår CR-prestation genom att driva vår verksamhet på ett visst sätt, och vi vet att även våra leverantörer har en stor påverkan.

För att vi verkligen ska veta att vi gör skillnad har vi valt leverantörer (som vi kallar för partners) som vi skapar en god relation till och samarbetar med för att uppnå meningsfulla och hållbara resultat.

Våra partners väljs noggrant ut med CR-prestation som huvudkriterium. Genom samarbete är vi övertygade o att vi kan främja och påverka en hållbar leverantörskedja genom en konstant dialog med våra leverantörer. Varje år anordnar vi workshops tillsammans med våra leverantörer för att förbättra deras förståelse för CR och få dem att förstå hur vi kan förbättra vår egen prestation och hjälpa dem med de utmaningar de står inför.

Djurens rätt

Vi jobbar för att främja djurens välfärd vad gäller material som kommer från djur som används i våra produkter. Vi ser till att materialen kan spåras till ett specifikt djur och för en ständig dialog med våra leverantörer för att se till att endast använder päls/skinn från uppfödningsdjur som får, kor, getter, kaniner och grisar.

Vi kan inte acceptera:

 • Dun och fjädrar som plockats från levande djur. Vi kräver ett IDFL-certifikat (International Down and Feather Testing Laboratory) för alla dun och fjädrar.

 • Merinoull från får där mulesing använts.

 • Användning av djur listade på CITES (Convention on Interntional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora= och IUCN (International Union for Conversatino of Nature) som utrotningshotade.

 • Användning av djur från gårdar i områden där regnskog har huggits ner för att ge plats till gårdarna.

Medlemskap och filialer

Peak Performance ingår i IC-koncernen och har ett CR-ramverk som bildar grund för och håller en nivå som samtliga varumärken inom IC Group måste följa. Läs mer.

Vi samarbetar med följande filialer:

 • Business Social Compliance Initiative (BSCI) – vår externa partner ser till att våra leverantörer följer vår uppförandekod. De förenar över 1 300 företag runt en gemensam uppförandekod, och de stödjer vår strävan att bygga en etiskt riktig leverantörskedja. Läs mer
 • Sustainable Apparel Coalition (SAC) – vi är medlemmar i den här handelsorganisationen som består av varumärken, återförsäljare, tillverkare, myndighets- och oberoende organisationer och akademiska experter som representerar mer än en tredjedel av den globala kläd- och skomarknaden. Samtliga deltagare jobbar för att minska den miljömässiga och sociala påverkan hos kläder och skor. Läs mer.
 • Sustainable Fashion Academy (SFA) – SFA undervisar och utrustar oss och andra ledande företag och entreprenörer på olika företag inom utveckling och drift av hållbara utrustningar. Läs mer.
 • Kemikaliegruppen/Swerea – vi har ingått ett samarbete för att få de senaste juridiska uppdateringarna och regelverken för kemikalier och andra miljörelaterade ämnen. Läs mer.
 • Kemikalieinspektionen/Textil Dialogen – syftet med det här initiativet är att öka samarbetet mellan olika myndigheter och företag som jobbar inom textilindustrin vad gäller kemikalier. Vi tar del av det här initiativet för att samarbeta med andra företag inom samma branch, för att hitta en ersättning till giftiga kemikalier. Vi samarbetar för att fasa ut giftiga kemikalier utöver det som lagen kräver. Läs mer-

Om du vill veta mer om de olika initiativen vi tar inom CR är du välkommen att kontakta oss på customercare@peakperformance.com