Sekretesspolicy

Vi på IC Group A/S vet att du bryr dig om hur din personliga information används och delas, och vi är tacksamma över att du litar på att vi hanterar dina uppgifter med största sekretess. Här beskriver vi vår sekretesspolicy och hur vi hanterar personlig information som rör våra kunder och andra användare av våra tjänster och digitala tjänster, inklusive prenumeranter på våra nyhetsbrev, antingen för IC Group A/S eller för varumärkena Tiger of Sweden, By Malene Birger eller Peak Performance. För tydlighetens skull vill vi att du är medveten om att den här sekretesspolicyn inte gäller hanteringen av våra anställdas, konsulters, leverantörers eller tjänsteleverantörers personlig information etc. Sekretesspolicyn kan komma att uppdateras från tid till annan och vi rekommenderar att du besöker den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Den här sekretesspolicyn kompletterar, men ersätter inte, andra policys och villkor som gäller för tjänster som tillhandahålls av IC Group A/S eller eventuella koncernföretag som omfattas av den här sekretesspolicyn.

Vilka är vi?

IC Group A/S är en dansk modekoncern som är noterad på börsen i Köpenhamn. IC Group A/S kontaktinformation är:

IC Group A/S
Adelgade 12D
DK-1304 Köpenhamn
Denmark
Tel.: +45 32 66 77 88
E-post: info@icgroup.net
www.icgroup.net
CVR. No: 62 81 64 14

Den här sekretesspolicyn gäller för insamlingen och hanteringen av personlig information om dig som samlats in av IC Group eller av andra koncernföretag som kontrolleras av IC Group A/S. Här kan du se vilka koncernföretag det gäller. Hädanefter betyder därför "vi"/"oss" IC Group A/S och de aktuella koncernföretagen.

Alla frågor som rör hanteringen av personlig information enligt den här sekretesspolicyn kan ställas till IC Group A/S, som sedan kommer att besvara frågan eller vidarebefordra frågan till berörda koncernföretag.

Som huvudregel samlas den personliga informationen in av IC Group A/S eller något av de aktuella koncernföretagen och behandlas sedan i en central databas som kontrolleras av IC Group A/S. Därefter kan informationen göras tillgänglig för övriga koncernföretag i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi kan samla in följande personliga information:

  1. Grundläggande information som t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, övrig demografisk information och preferenser.
  2. Information om hur du samverkar med oss, dvs. vilka produkter du köper på nätet eller i butiker, betalningsinformation, returer, kontakter med kundtjänst, deltagande i undersökningar, tävlingar eller evenemang etc.
  3. Information från sociala nätverk som vi samarbetar med, t.ex. kommentarer eller din inställning till olika saker.
  4. Information om dina digitala aktiviteter, som webbhistorik, läsning av nyhetsbrev och fysisk närvaro med hjälp av cookies, pixeltaggar och liknande tekniker som webb-beacons och WiFi-åtkomstpunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.

Vi kan dela personlig information om dig med andra. Vidare kan information om dig som insamlats via olika tekniker och/eller från andra källor samköras.

Hur använder vi din personliga information?

Informationen som du lämnar till oss kan användas för följande syften:

  1. Hantering av beställningar och returer
  2. Ge dig förmåner
  3. Skicka nyhetsbrev och annan kommunikation och andra tjänster som du begärt
  4. Konsumentanalyser och segmentering
  5. Marknadsföring av varor och tjänster
  6. Anpassning av innehållet i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser och appar

Din personliga information kommer i vissa fall vara nödvändig för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig. Den personliga informationen kan också vara nödvändig om du begär att få något av oss, t.ex. vårt nyhetsbrev. Informationen kan också användas för att du ska få information som är intressant för dig och för att vi ska få veta mer om våra konsumenter.

I vissa situationer måste du lämna ut din personliga information till oss, t.ex. din adress och betalningsinformation om du köper något på nätet, annars skulle vi inte kunna skicka varorna till dig.

Kommunikation och marknadsföring

Om du ger ditt samtycke kommer vi att skicka dig marknadskommunikation via e-post och annan teknik. Du kan alltid välja att inte få dessa meddelanden.

Hur använder vi din personliga information?

Som nämnts ovan, så kan vi dela med oss av din personliga information med andra. Om du har gett sitt samtycke till att vi hanterar din personliga information i enlighet med den här sekretesspolicyn, kan informationen användas av mottagaren i marknadsföringssyfte.

Vi säljer, delar eller överför inte din personliga information till någon tredje part förutom på så sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn. För att stödja vår verksamhet och endast om så krävs, kan våra leverantörer eller annan tredje part (som kreditkortsföretag, kundtjänstleverantörer och transportföretag), använda din personliga information. Vi har rutiner för att säkerställa att tredje part skyddar din personliga information och din integritet.

Vi kan också dela din personlig information med tredje part (t.ex. sociala nätverk) som hjälper oss med marknadsföringen. Vi kommer alltid att se till att sådan tredje part endast använder den personliga informationen för att marknadsföra våra varor och tjänster.

Vi kan använda oss av och dela personlig information med parter som är relaterade till vår ekonomiska verksamhet, sekretess, försäkring, försäljning, överlåtelse eller annan disponering av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar, i syfte att utvärdera och/eller utföra den föreslagna transaktionen. Våra efterträdare eller uppdragsinnehavare kan använda eller dela din personliga information för syften som liknar de som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

När tar vi bort din personliga information?

Hur din personliga information lagras beror på syftet.

Först och främst kommer vi att behålla din personliga information så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi är till exempel skyldiga att behålla information om försäljningen under en viss tidsperiod för att följa bokföringslagen.

Om det inte finns några juridiska skyldigheter, kommer vi att lagra den personliga informationen så länge som du är medlem och 12 månader efter det.

Personlig information, där vi inte har några juridiska skyldigheter eller som inte gäller något medlemskap, behåller vi i 12 månader.

Internationella överföringar

Vi kan överföra din personliga information till länder utanför EU/EES. Om vi gör det kommer det antingen bli till ett land som myndigheterna bedömer har ett bra sekretesskydd, eller där den som lämnar informationen ingår ett avtal med mottagaren av informationen, med direkta förpliktelser för parterna och med direkta rättigheter för dig som datasubjekt. Det här avtalet kommer att grundas på de standardklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Cookies

Vi kommer att samla in information, inklusive personlig information, med hjälp av cookies. Läs den cookie-policy som gäller för den kommunikation som du använder för att kommunicera med oss.

Din rätt som datasubjekt

Du kan alltid ta tillbaka det godkännande du har gett oss när det gäller hanteringen av din personliga information.

Du har dessutom rätt att få tillgång till din personliga information och få veta hur vi hanterar den. Du kan också ändra den personliga informationen om den är felaktig och du kan be oss att begränsa eller upphöra med hanteringen av din personliga information eller ta bort den helt. Du kan också be oss att lämna ut den personliga informationen i ett maskinläsbart format.

För att ändra ditt medlemskap eller om du inte vill få någon marknadskommunikation från oss, kan du ändra inställningarna på webbplatsen eller klicka på länken som finns i alla våra nyhetsbrev för att välja bort en viss tjänst. Det kan hända att du under en kortare period fortfarande får e-post från oss som redan befinner sig i produktionsfasen.

Vår kontaktinformation finns ovan.

Du kan också lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndigheter.

Hur skyddar vi din information?

Det är viktigt för oss att skydda din personliga information och vi använder oss av normala säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

Andra webbplatser

Vår webbplats etc. kan innehålla länkar till andra webbplatser som befinner sig utom vår kontroll och dessa webbplatser omfattas inte av den här sekretesspolicyn. Om du går in på andra webbplatser via länkar som finns på vår webbplats, kan de som driver de andra webbplatserna samla in information om dig som sedan används i enlighet med deras sekretesspolicy och deras sekretesspolicy kan skilja sig från vår sekretesspolicy.

Frågor?

Vi tycker alltid att det är trevligt när du kontaktar oss och du är välkommen med frågor, kommentarer och funderingar om vår sekretesspolicy. Besök vår kontaktsida eller kontakta oss genom att skriva till oss på de adresser och e-postadresser som du finner ovan.

Om din fråga gäller ett specifikt koncernföretag vill vi att du anger detta när du kontaktar oss.


Senast uppdaterad:11 juli 2016